transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sammanhållningspolitikens komplexa målformulering. Styrning och implementering av idéer om social jämlikhet

Författare och institution:
Vanja Carlsson (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Nätverket i offentlig organisation och styrning (NOOS), 7-8 februari 2013, s. 18
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
207865
Posten skapad:
2014-12-10 18:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007