transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Språkliga verktyg för unga pianisters sökande efter egen tolkning

Författare och institution:
Thomas Rydfeldt (Högskolan för scen och musik)
Publicerad i:
Texter om konstarter och lärande, s. 260-267
ISBN:
978-91-978476-8-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
En reflexion över språkets betydelse i instrumentalundervisningen. Mot bakgrund av exempel hämtade från ett utvecklingsprojekt kring pianoundervisning för ungdomar presenteras här ett antal didaktiska metoder.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musik
Nyckelord:
Musik, tolkning, didaktik, piano, ungdomar
Postens nummer:
207815
Posten skapad:
2014-12-10 11:18
Posten ändrad:
2015-01-04 11:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007