transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pregnancy outcome and long-term follow-up after in vitro fertilization in women with renal transplantation.

Författare och institution:
Emma Norrman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Christina Bergh (-); Ulla-Britt Wennerholm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Human reproduction (Oxford, England), 30 ( 1 ) s. 205-213
ISSN:
1460-2350
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
What is the child morbidity after IVF in women who have received a kidney transplant?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi
Postens nummer:
207794
Posten skapad:
2014-12-10 10:20
Posten ändrad:
2015-01-09 15:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007