transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att erkänna en stat inom ramen för en regeringsförklaring

Ett grundlagsstridigt förfarande eller en avsiktsförklaring?

Författare och institution:
Ann-Sophie Sallander (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Svensk Juristtidning, ( 10 ) s. 791-794
ISSN:
0039-6591
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Nyckelord:
Regeringsförklaring, erkännande av stater, Utrikesnämnd
Postens nummer:
207787
Posten skapad:
2014-12-10 09:02
Posten ändrad:
2014-12-23 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007