transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Differentiering genom individualisering

Författare och institution:
Jan Gustafsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Att lyckas i skolan. Om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker, s. 57-78
ISBN:
978-91-7346-813-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Serien Gothenburg Studies in Educational Sciences (nr 363)
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Differentiering, individualisering, reproduktion, osynliggörande av kön,
Ytterligare information:
Gothenburg Studies in Educational Sciences (nr 363) 978-91-7346-813-8 978-91-7346-814-5
Postens nummer:
207771
Posten skapad:
2014-12-09 18:28
Posten ändrad:
2014-12-19 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007