transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sustainability and high performance sport: A contradiction in terms?

Författare och institution:
Dean Barker (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Natalie Barker-Ruchti (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Arjen E.J. Wals (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
AIESEP conference, 10-13 February, Auckland, NZ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
Nyckelord:
Athlete welfare, continuity, elite, ethics, learning, respect, sustainability science
Postens nummer:
207705
Posten skapad:
2014-12-09 10:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007