transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Glömda stratigrafier och naiva teckningar: Några reflektioner kring Anders Lindgrens dokumentation av gånggriften Odens kulle på Axevalla hed

Författare och institution:
Tony Axelsson (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Med hjärta och hjärna. En vänbok till professor Elisabeth Arwill-Nordbladh, s. 175-184
ISBN:
91-85245-57-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Institutionen för historiska studier
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Nyckelord:
arkeologi, arkeologihistoria, stratigrafi, gånggrift
Postens nummer:
207697
Posten skapad:
2014-12-09 10:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007