transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spegel, spegel på väggen där - säg mig vem jag är. Om tingen och sökandet efter den moderna individen.

Författare och institution:
Christer Ahlberger (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Historisk Tidskrift, 2014 ( 2 ) s. 225-236
ISSN:
0345-469X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
207694
Posten skapad:
2014-12-09 09:17
Posten ändrad:
2014-12-09 13:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007