transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barn som lär barn - med musikaliska och dialogiska förtecken

Författare och institution:
Tina Kullenberg (Högskolan för scen och musik)
Publicerad i:
Texter om konstarter och lärande, s. 85-106
ISBN:
978-91-978476-9-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Art Monitor
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
I bidraget ”Barn som lär barn – med musikaliska och dialogiska förtecken” illustreras hur barn lär sig sjunga sånger med varandra och med hjälp av kulturella resurser och redskap.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
HUMANIORA ->
Konst ->
Musik
Nyckelord:
musikpedagogik, sång, barn, sociokulturellt perspektiv, dialog, kulturella redskap, kommunikativ verksamhetstyp
Postens nummer:
207685
Posten skapad:
2014-12-08 21:16
Posten ändrad:
2015-01-08 12:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007