transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Necessary conditions of learning

Författare och institution:
Ference Marton (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
ISBN:
978-04-15-73914-6
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
207641
Posten skapad:
2014-12-08 15:36
Posten ändrad:
2016-05-04 14:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007