transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Research ethics within the study: Personal trainers’ talk of health and orthorexia nervosa

Författare och institution:
Linn Håman (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Göran Patriksson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Natalie Barker-Ruchti (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Eva-Carin M Lindgren (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
4th International Conference on Qualitative Research in Sport & Exercise, s. 37
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Idrottsforskning
Nyckelord:
Fitness center, Fitness professionals´, Orthorexia, Research ethics
Postens nummer:
207619
Posten skapad:
2014-12-08 13:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007