transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Framtiden och betydelsen av betyg.

Författare och institution:
Ann-Sofie Holm (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
I E Öhrn & A-S Holm (Red), Att lyckas i skolan. Om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker., s. 149-175
ISBN:
978-91-7346-813-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Gothenburg Studies in Educational Sciences 363.
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Ytterligare information:
Gothenburg Studies in Educational Sciences 363, ISSN 0436-1121, ISBN 978-91-7346-813-8
Postens nummer:
207542
Posten skapad:
2014-12-05 15:31
Posten ändrad:
2014-12-30 20:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007