transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Diskurser om prestationer, begåvning och arbete.

Författare och institution:
Ann-Sofie Holm (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Elisabet Öhrn (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
I E Öhrn & A-S Holm (Red), Att lyckas i skolan. Om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker. , s. 79-101
ISBN:
978-91-7346-813-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Gothenburg Studies in Educational Sciences 363.
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Ytterligare information:
Gothenburg Studies in Educational Sciences 363, ISSN 0436-1121, ISBN 978-91-7346-813-8
Postens nummer:
207541
Posten skapad:
2014-12-05 15:23
Posten ändrad:
2014-12-17 14:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007