transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En ny Methodenstreit?

Författare och institution:
Bo Sandelin (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Ekonomisk Debatt, 18 ( 4 ) s. 391-392
ISSN:
0345-2646
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1990
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
Metodstrid
Postens nummer:
207533
Posten skapad:
2014-12-05 14:35
Posten ändrad:
2014-12-05 14:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007