transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The image of images as an aid to improve learning: An eye-tracking experiment studying the effect of contrasts in computer-based learning material

Författare och institution:
Mona Holmqvist Olander (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Eva Wennås Brante (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Marcus Nyström (-)
Publicerad i:
CSEDU 2014, 6th International Conference on Computer Supported Education, Proceedings, 3 s. 309-316
ISBN:
978-989-758-022-2
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Postens nummer:
207441
Posten skapad:
2014-12-05 00:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007