transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Imaging and identification of marine algal bio-active compounds by surface enhanced Raman spectroscopy (SERS)

Författare och institution:
Mats Josefson (-); Alexandra Walsch (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Katarina Abrahamsson (Institutionen för kemi och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Natural products from marine algae, s. 365-374
ISBN:
978-1-4939-2683-1
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Springer
Förlagsort:
Berlin
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Nyckelord:
SERS, T-OPLS, surface enhanced Raman Spectroscopy, multivariate evaluation, marine algae
Postens nummer:
207400
Posten skapad:
2014-12-04 14:44
Posten ändrad:
2015-07-02 13:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007