transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comparison of open acromioplasty, arthroscopic acromioplasty and physiotherapy in patients with subacromial impingement syndrome: a prospective randomised study.

Författare och institution:
Stefanos Farfaras (Institutionen för kliniska vetenskaper); Ninni Sernert (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Erling Hallström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Jüri Kartus (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA, 24 ( 7 ) s. 2181–2191
ISSN:
1433-7347
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To compare the results two to three years after intervention, using either surgical or non-operative treatment.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Postens nummer:
207397
Posten skapad:
2014-12-04 14:36
Posten ändrad:
2016-09-23 15:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007