transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Social and cultural theory. Review of Fardon, Richard (ed.). Mary Douglas: cultures and crises, understanding risk and resolution

Författare och institution:
Åsa Boholm (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Journal of the Royal Anthropological Institute (N.S), 20 ( 4 ) s. 814-815
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
207368
Posten skapad:
2014-12-04 13:37
Posten ändrad:
2014-12-11 12:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007