transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

One parameter regularizations of products of residue currents

Författare och institution:
Håkan Samuelsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Alain Yger (-)
Antal sidor:
8
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We show that Coleff-Herrera type products of residue currents can be defined by analytic continuation of natural functions depending on one complex variable.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
207367
Posten skapad:
2014-12-04 13:36
Posten ändrad:
2016-04-28 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007