transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Various approaches to products of residue currents

Författare och institution:
Richard Lärkäng (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Håkan Samuelsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Journal of Functional Analysis, 264 ( 1 ) s. 118-138
ISSN:
0022-1236
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
We describe various approaches to Coleff-Herrera products of residue currents Rj (of Cauchy-Fantappiè-Leray type) associated to holomorphic mappings fj. More precisely, we study to which extent (exterior) products of natural regularizations of the individual currents Rj yield regularizations of the corresponding Coleff-Herrera products. Our results hold globally on an arbitrary pure-dimensional complex space.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
207352
Posten skapad:
2014-12-04 13:07
Posten ändrad:
2016-08-15 09:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007