transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Professional development through the use of learning study: contributions to pedagogical content knowledge in biology

Författare och institution:
Clas Olander (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Mona Holmqvist Olander (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Procedia – Social and Behavioral Sciences, 89 s. 205-212
ISSN:
1877-0428
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Ytterligare information:
2nd Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER 2013)
Postens nummer:
207334
Posten skapad:
2014-12-04 11:59
Posten ändrad:
2014-12-05 15:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007