transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Associations between avoidant focused coping strategies and polymorphisms in genes coding for brain-derived neurotrophic factor and vascular endothelial growth factor in suicide attempters: a preliminary study.

Författare och institution:
Livia Ambrus (-); Charlotta Sunnqvist (-); Agneta Ekman (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Petra Suchankova (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Lil Träskman-Bendz (-); Åsa Westrin (-)
Publicerad i:
Psychiatry Research, 220 ( 1-2 ) s. 732-733
ISSN:
0165-1781
E-ISSN:
1872-7123
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
BDNF Val66Met, VEGF C2578A, Avoidant focused coping strategies
Postens nummer:
207312
Posten skapad:
2014-12-04 11:11
Posten ändrad:
2014-12-10 09:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007