transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Artikelpublicering - vad säger amerikanska databaser?

Författare och institution:
Bo Sandelin (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Nikias Sarafoglou (-)
Publicerad i:
Ekonomisk Debatt, 25 ( 3 ) s. 155-160
ISSN:
0345-2646
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Tillgången till databaser som SSCI och EconLit inbjuder till mätning av publiceringsverksamheten. Skillnader mellan OECD-länderna i publiceringsfrekvens enligt SSCI kan till stor del förklaras av det inhemska språkets utbredning. Utanför de engelskspråkiga länderna gäller att ju större det inhemska språket är desto mindre tenderar antalet publicerade artiklar per miljon invånare att vara. Detta beror troligen på att ju större det egna språket är desto större är benägenheten att publicera sig på detta och hamna utanför SSCIregistret. I förhållande till andra svenska institutioner har Uppsala och Handelshögskolan i Stockholm stärkt sin position under 1990- talet. Artikelräknandet bör inte få leda till att andra publikationsformer och andra viktiga akademiska uppgifter negligeras.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Biblioteks- och informationsvetenskap
Postens nummer:
207287
Posten skapad:
2014-12-03 18:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007