transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Visualisering av osynliga risker: optimering av strålskydd för säkrare arbetsmiljö

Författare och institution:
Viktor Sandblom (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Hans Rystedt (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Anja Almén (-); Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Åsa Mäkitalo (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Karin Zachrisson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); Kajsa Lindberg (Gothenburg Research Institute (GRI)); Charlotta Lundh (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi)
Publicerad i:
Röntgenveckan 2013, 3-6 september 2013, Uppsala,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Joniserande strålning innebär en ökad risk för cancer och katarakt. Sänkning av gränsvärden och att fler grupper av personal exponeras för strålning, t ex i hybridsalar, kan leda till att fler hamnar i riskzonen. För att minska dessa risker har tekniker utvecklats som visar exponeringen av strålning i realtid, vilket ger helt nya möjligheter för optimering av strålskydd. Mot denna bakgrund initierades ett tvärvetenskapligt samarbete vid Göteborgs universitet, Det övergripande syftet med projektet är att bidra med kunskap om hur visualisering av joniserande strålning i realtid kan användas för att åstadkomma en säkrare arbetsmiljö. Vi undersöker a) om och i så fall för vilka procedurer visuell feedback kan minska personalens exponering för strålning, b) hur personalens agerande kan bidra till detta och c) hur personal förstår information om de registrerade stråldoserna och hur deras individuella erfarenheter kan tas tillvara för att förbättra arbetsmetoder. En pilotstudie av visualisering av doser i realtid under röntgenvägledda procedurer visade att en av tre kardiologer och de assisterande sjuksköterskorna som grupp uppvisade en statistiskt signifikant minskning av sina doser. En slutsats är att systemet för visualisering kan ha en positiv påverkan för optimering av strålskydd och bidra till minskade risker i arbete med joniserande strålning.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
207249
Posten skapad:
2014-12-03 14:38
Posten ändrad:
2016-05-05 20:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007