transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A systematic review of single- versus double-bundle ACL reconstruction using the anatomic anterior cruciate ligament reconstruction scoring checklist.

Författare och institution:
Neel Desai (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Eduard Alentorn-Geli (-); Carola F van Eck (-); Volker Musahl (-); Freddie H Fu (-); Jon Karlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Kristian Samuelsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA, 24 ( 862 )
ISSN:
1433-7347
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this systematic review was to apply the anatomic ACL reconstruction scoring checklist (AARSC) and to evaluate the degree to which clinical studies comparing single-bundle (SB) and double-bundle (DB) ACL reconstructions are anatomic.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Postens nummer:
207246
Posten skapad:
2014-12-03 14:32
Posten ändrad:
2016-07-05 13:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007