transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Styrning genom prov och betyg

Författare och institution:
Lisa Asp-Onsjö (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Ann-Sofie Holm (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Att lyckas i skolan. Om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker, s. 27-51
ISBN:
978-91-7346-814-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Ytterligare information:
Utgiven i serien Gothenburg Studies in Educational Sciencies (363).
Postens nummer:
207151
Posten skapad:
2014-12-02 18:23
Posten ändrad:
2014-12-15 14:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007