transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Extinction, persistence, and evolution.

Författare och institution:
Peter Jagers (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
The Mathematics of Darwin's Legacy. (F. Chalub and J. F. Rodrigues, eds.), 91-104. Birkhauser, Basel (2011), s. 91-104
ISBN:
9783034801218
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Chalmers styrkeområden:
Livsvetenskaper
Postens nummer:
207131
Posten skapad:
2014-12-02 16:37
Posten ändrad:
2015-01-23 15:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007