transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Convexity on the space of Kähler metrics

Författare och institution:
Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Ann Fac Sci Toulouse, 22 (6) ( 4 ) s. 713-746
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
207059
Posten skapad:
2014-12-02 12:47
Posten ändrad:
2016-09-14 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007