transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

When, Why and How are Women Diagnosed With Breast Cancer Using the Internet for Knowledge and Support Seeking?

Författare och institution:
Filipa Ventura (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Catarina Wallengren Gustafsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Ingalill Koinberg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Joakim Öhlén (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) & Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Per Karlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Sawatzky Richard (-)
Publicerad i:
Psycho-Oncology, 2014; 23 (Suppl. 3):257-58 ( 23 (Suppl. 3) ) s. 257-58
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Kommunikationssystem
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Ytterligare information:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1099-1611.2014.3696/pdf
Postens nummer:
207052
Posten skapad:
2014-12-02 12:35
Posten ändrad:
2014-12-08 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007