transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

TIght maps and holomorphicity

Författare och institution:
Oskar Hamlet (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Transformation groups, 19 ( 4 ) s. 999-1026
ISSN:
1083-4362
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Tight maps were introduced and studied along tight homomorphisms by Burger, Iozzi and Wienhard with aims towards maximal representations. In this paper we show that, with the exception of maps from the Poincaré disc, tight maps into classical Hermitian symmetric spaces must be holomorphic or antiholomorphic. Together with previous results this completely classi_es tight maps into classical codomains.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Geometri
Nyckelord:
Tight homomorphisms, Hermitian symmetric spaces, Bounded cohomology
Postens nummer:
207037
Posten skapad:
2014-12-02 11:03
Posten ändrad:
2014-12-22 13:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007