transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Technology development by colocating R&D and manufacturing: A New R&D strategy by Swedish MNEs in emerging markets?

Författare och institution:
Inge Ivarsson (Företagsekonomiska institutionen); Claes G. Alvstam (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
EAMSA Conference 2014: Regional Integration, Value Chains and Multinational Firms. Thammasat University, Bangkok, Thailand, 29 Oct. –1 Nov. 2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Ekonomisk geografi
Nyckelord:
Manufacturing MNEs, R&D, emerging markets, colocation, new technology development
Postens nummer:
207025
Posten skapad:
2014-12-02 09:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007