transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chronic granulomatous disease - conventional treatment vs. hematopoietic stem cell transplantation: an update.

Författare och institution:
Anders Ahlin (-); Anders Fasth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Current opinion in hematology, 22 ( 1 ) s. 41–45
ISSN:
1531-7048
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We update and summarize the recent findings in conventional treatment and hematopoietic stem cell transplantation in chronic granulomatous disease (CGD). We also summarize the contemporary view on when hematopoietic stem cell transplantation should be the preferred treatment of choice in CGD.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Immunologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
chronic granulomatous disease, hematopoietic stem cell transplantation
Postens nummer:
206996
Posten skapad:
2014-12-01 16:43
Posten ändrad:
2014-12-17 15:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007