transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Osteocalcin and Markers of the Metabolic Syndrome in Overweight Children within the IDEFICS Study.

Författare och institution:
Bojan Tubić (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); P Magnusson (-); Staffan Mårild (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); M Leu (-); V Schwetz (-); I Sioen (-); D Herrmann (-); B Obermayer-Pietsch (-); Lauren Lissner (-); Diana Swolin-Eide (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
ASBMR, Houston,SA 0106., Sept
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Ytterligare information:
http://www.asbmr.org/ASBMR-abstracts
Postens nummer:
206969
Posten skapad:
2014-12-01 15:01
Posten ändrad:
2016-08-26 13:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007