transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vitamin D levels in Young Women with Anorexia Nervosa during Nutritional Rehabilitation and Relationship with Bone Mass and Body Mass Index.

Författare och institution:
A Svedlund (-); Bojan Tubić (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); C Pettersson (-); P Magnusson (-); Diana Swolin-Eide (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
ASBMR, Huston, SA, 0356, Sept
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Ytterligare information:
http://www.asbmr.org/annual-meeting
Postens nummer:
206968
Posten skapad:
2014-12-01 14:54
Posten ändrad:
2015-01-14 11:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007