transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bone mass and bone markers in prematurely born children at four years of age.

Författare och institution:
Lennart Stigson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Anna Kistner (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Jon Sigurdsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Eva Engström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); P Magnusson (-); Ann Hellström (-); Diana Swolin-Eide (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Pediatric Academy Society. Congressbook publication 1548.732. Vancouver, 1548 ( 732 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
206958
Posten skapad:
2014-12-01 14:27
Posten ändrad:
2015-01-26 16:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007