transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"It's Not about Religion, but about Manipulation": Polemical Discourse against Sects and Cults in Sweden

Författare och institution:
Henrik Bogdan (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Culture, Health, and Religion at the Millennium: Sweden Unparadised / Marie Demker (red.), s. 77-97
ISBN:
978-1-137-47222-9
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Palgrave Macmillan
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
Sekter, nya religiösa rörelser, hälsa, religionshistoria
Postens nummer:
206903
Posten skapad:
2014-12-01 09:02
Posten ändrad:
2014-12-04 13:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007