transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Long-Term Consequences of Drunk Driving Accidents in Sweden: An Exploratory Study on the Lived Experiences of Survivors, Their Family Members and Friends

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete); Lars Olov Sjöström (-)
Publicerad i:
Australian Journal of Rehabilitation Counselling, 20 ( 2 ) s. 114-119
ISSN:
1323-8922
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This study explored the lived experiences of family and socially networked others of survivors of drunk driving accidents in Sweden. Participants were 49 persons affected by drunk driving accidents: persons who had sustained traffic injury (n = 11), and their family members (n = 30) and friends (n = 8). Data were collected using a survey (either through web or postal). The results show a service gaps in providing for appropriate social support to traffic-injured persons and their family members and friends.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Long-Term Consequences, Drunk Driving Accidents, Sweden, Exploratory Study, Family Members, traffic accidents
Ytterligare information:
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9445549&fulltextType=BT&fileId=S1323892214000131
Postens nummer:
206886
Posten skapad:
2014-11-30 12:30
Posten ändrad:
2014-12-01 10:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007