transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Managing physical education lessons: an interactional approach.

Författare och institution:
Dean Barker (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Claes Annerstedt (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
Sport, Education and Society, 21 ( 6 ) s. 924-944
ISSN:
1357-3322
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Order; Classroom management; Interaction; Student centered leaming; Directives; Epistemic authority; Deontic authority
Postens nummer:
206880
Posten skapad:
2014-11-29 11:08
Posten ändrad:
2016-07-28 11:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007