transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att analysera flerspråkighet och språkväxling i skönlitteratur på svenska: förslag till analys av kontextuella komponenter

Författare och institution:
Hans Landqvist (Institutionen för svenska språket); Siv Björklund (-)
Publicerad i:
Lamminpää, Siru & Christian Rink (toim.), Demokratia, Demokrati, Democracy, Demokratie. VAKKI-symposiumi XXXIV, Vaasa 13.-14.2.2014. VAKKI Publications, 3 s. 122-133
ISBN:
978-952-67887-4-6
E-ISSN:
2242-685X
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Finsk-ugriska språk ->
Finska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturstudier
Postens nummer:
206834
Posten skapad:
2014-11-28 12:58
Posten ändrad:
2014-12-15 12:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007