transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Investeringens dimensioner

Nationalekonomiska institutionen, Göteborgs universitet, Skriftserie B: Memorandum nr 41

Författare och institution:
Bo Sandelin (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1974
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Ytterligare information:
Reviderad version av licavhandling framlagd 1973.
Postens nummer:
206770
Posten skapad:
2014-11-27 16:47
Posten ändrad:
2014-11-27 17:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007