transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Alpha-synuclein Mouse model Parkinson’s disease Synaptic plasticity

Författare och institution:
Matthias Höllerhage (-); Roman Deck (-); Anderson C. De Andrade (-); Hong Xu (-); Thomas W. Rösler (-); Mohamed Salama (-); Thomas Carlsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Elisabeth S. Yamada (-); Michel Goedert (-); Wolfgang H. Oertel (-); Günter U. Höglinger (-)
Publicerad i:
PLoS ONE, In press
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper
Postens nummer:
206740
Posten skapad:
2014-11-27 13:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007