transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Does resistance exercise improve physical function, health status, and pain in fibromyalgia?

Författare och institution:
Anette Larsson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Annie Palstam (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Monika Löfgren (-); Malin Ernberg (-); Jan Bjersing (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Indre Bileviciute-Ljungar (-); Björn Gerdle (-); Eva Kosek (-); Kaisa Mannerkorpi (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Posterpresentation, EULAR 2014 i Paris,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Nyckelord:
pain, fibromyalgia, physical, resistance exercise, health
Ytterligare information:
http://www.eular.org/index.cfm?framePage=/congress_home.cfm
Postens nummer:
206726
Posten skapad:
2014-11-27 13:10
Posten ändrad:
2014-12-18 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007