transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Genotyping of Pseudomonas aeruginosa reveals high diversity, stability over time and good outcome of eradication.

Författare och institution:
Ewa Johansson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Christina Welinder-Olsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Marita Gilljam (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Christine Pourcel (-); Anders Lindblad (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Journal of Cystic Fibrosis, 14 ( 3 ) s. 353–360
ISSN:
1569-1993
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Klinisk laboratoriemedicin
Nyckelord:
genotyping, epidemiological surveillance, PFGE, MLVA, Pseudomonas aeruginosa
Postens nummer:
206720
Posten skapad:
2014-11-27 12:53
Posten ändrad:
2015-06-05 15:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007