transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A comparison of two dental implant systems in partially edentulous patients: 1-year post-loading results from a pragmatic multicentre randomised controlled trial.

Författare och institution:
Pietro Felice (-); Carlo Barausse (-); Rodolfo Blasone (-); Gianpaolo Favaretto (-); Claudio Stacchi (-); Matteo Calvo (-); Carlo Marin (-); Jacopo Buti (-); Marco Esposito (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap)
Publicerad i:
European journal of oral implantology, 7 ( 4 ) s. 397-409
ISSN:
1756-2406
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To compare the clinical effectiveness of two implant systems: Way Milano and Kentron (Geass, Pozzuolo del Friuli, UD, Italy).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Postens nummer:
206715
Posten skapad:
2014-11-27 11:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007