transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Entrepreneurial exploitation of creative destruction and the ambiguity of knowledge in the emerging field of digital advertising

Författare och institution:
Oskar Broberg (Institutionen för ekonomi och samhälle); Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle, Chalmers); Gustav Sjöblom (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle, Chalmers)
Redaktör(er):
Maureen McKelvey (Institutionen för ekonomi och samhälle, Innovation and Entrepreneurship (IIE)); Astrid Heidemann Lassen (-)
Publicerad i:
How entrepreneurs do what they do. Case studies in knowledge intensive entrepreneurship, s. 105-118
ISBN:
978-1-78100-549-1
Antal sidor:
105-118
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Edward Elgar
Förlagsort:
Cheltenham
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Postens nummer:
206708
Posten skapad:
2014-11-27 11:24
Posten ändrad:
2016-08-15 09:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007