transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Genetic analysis of an orbital metastasis from a primary hepatic neuroendocrine carcinoma

Författare och institution:
J. O. Rasmussen (-); S. L. von Holstein (-); J. U. Prause (-); B. Vainer (-); A. B. Hansen (-); Andre Fehr (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Göran Stenman (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); S. Heegaard (-)
Publicerad i:
Oncology Reports, 32 ( 4 ) s. 1447-1450
ISSN:
1021-335X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A 71-year-old female with a known history of primary hepatic neuroendocrine carcinoma, presented with a visual defect, proptosis and restricted eye movements of the right eye. Biopsies from the orbit and from the primary hepatic neuroendocrine carcinoma showed similar morphological and immunohistochemical features, and high-resolution, array-based comparative genomic hybridization demonstrated loss of one copy each of chromosomes 3 and 18, and gain of 1q both in the primary hepatic neuroendocrine carcinoma and in the orbital tumour. The orbital mass was diagnosed as a metastasis from the primary hepatic neuroendocrine carcinoma. Primary hepatic neuroendocrine tumours are extremely rare, and the orbit is an extremely rare location for a neuroendocrine carcinoma metastasis. This is the first reported case of an orbital metastasis with origin from a primary hepatic neuroendocrine carcinoma.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
primary hepatic neuroendocrine carcinoma, carcinoid, orbital metastasis, arrayCGH analysis, COMPARATIVE GENOMIC HYBRIDIZATION, HEPATOCELLULAR-CARCINOMA, TUMORS, CLASSIFICATION, Oncology
Postens nummer:
206670
Posten skapad:
2014-11-26 16:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007