transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

La politika ekonomio de Adam Smith - kaj la ekonomiko de nia tempo

Författare och institution:
Bo Sandelin (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Scienca Revuo, 35 ( 1 ) s. 5-24
ISSN:
0048-9557
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1984
Språk:
annat
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
Nyckelord:
Adam Smith
Postens nummer:
206636
Posten skapad:
2014-11-26 13:57
Posten ändrad:
2015-01-26 11:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007