transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rad51 and rad52 are involved in homologous recombination of replicating herpes simplex virus DNA.

Författare och institution:
Ka-Wei Tang (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Peter Norberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Martin Holmudden (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Per Elias (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Jan-Åke Liljeqvist (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
PloS one, 9 ( 11 ) s. e111584
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Replication of herpes simplex virus 1 is coupled to recombination, but the molecular mechanisms underlying this process are poorly characterized. The role of Rad51 and Rad52 recombinases in viral recombination was examined in human fibroblast cells 1BR.3.N (wild type) and in GM16097 with replication defects caused by mutations in DNA ligase I. Intermolecular recombination between viruses, tsS and tsK, harboring genetic markers gave rise to ∼17% recombinants in both cell lines. Knock-down of Rad51 and Rad52 by siRNA reduced production of recombinants to 11% and 5%, respectively, in wild type cells and to 3% and 5%, respectively, in GM16097 cells. The results indicate a specific role for Rad51 and Rad52 in recombination of replicating herpes simplex virus 1 DNA. Mixed infections using clinical isolates with restriction enzyme polymorphisms in the US4 and US7 genes revealed recombination frequencies of 0.7%/kbp in wild type cells and 4%/kbp in GM16097 cells. Finally, tandem repeats in the US7 gene remained stable upon serial passage, indicating a high fidelity of recombination in infected cells.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Cellbiologi ->
Medicinsk cellbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi ->
Virologi
Postens nummer:
206612
Posten skapad:
2014-11-26 10:59
Posten ändrad:
2014-11-28 15:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007