transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Critical of what? – On researching norms and privileged groups in critical ethnography

Författare och institution:
Andreas Ottemo (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Fair and Competitive? Critical Perspectives on Contemporary Nordic Schooling, s. 145-165
ISBN:
9781872767147
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Tufnell Press
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Critique, critical ethnography, ‘studying up’, postfoundationalism, methodology
Postens nummer:
206531
Posten skapad:
2014-11-25 11:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007