transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The danger of approximation: Wicksell's mistake on the average period of production

Författare och institution:
Bo Sandelin (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
History of Political Economy, 22 ( 3 ) s. 551-555
ISSN:
0018-2702
E-ISSN:
1527-1919
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1990
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
Postens nummer:
206484
Posten skapad:
2014-11-24 17:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007